top of page

Ballistik

Der findes flere former for ballistik .

I forhold til jagtfeltskydningen er det projektilets frie flugt - altså den ydre ballistik - som er mest interessant.

Kræfter & kuglebane

Den stabile tyngdekraft trækker projektilet mod jorden.

Derfor vil et projektil affyret vandret ramme jorden nøjagtigt samtidig med et projektil sluppet ved riflens munding.

Det affyrede projektil vil undervejs i øvrigt blive udsat for luftmodstand og måske sidevind.

V og BC

For at opnå en flad kuglebane og minimere effekten af evt. sidevind ønsker vi derfor at affyre et strømlinet projektil med høj hastighed.

Hastigheden omtales i denne sammenhæng ofte som V - velocity er engelsk for hastighed - på en given afstand.

Eksempelvis er V0 hastigheden ved 0 meter - altså mundingen.

På baggrund af målinger angives et projetils evne til at overvinde luftmodstanden ved et tal - kaldet ballistiske coefficient (BC).

Kuglebanen med standard 22 LR ammunition kontra 6,5x55 feltskydningspatron.

Kompensation for vind og afstand

Når man kender et projektils V0 og BC, kan man beregne kuglebanen.

For at ramme målet er det i øvrigt nødvendigt at kende afstanden, eventuelt vindstyrke og vindretning.

Grundlæggende kan man kompensere ved at:

- ændre sit sigtepunkt (sigte udenfor målet)

- ændre sigtets træfpunkt (justere på sigtekikkerten)

Vælger man den sidstnævnte løsning, er Lapua's gratis software en effektiv måde at fortage beregningen på.

Ballistisk software er effektivt og let anvendeligt

Stabilitet

For at opnå god præcision og optimal ballistik skal projektilet stabiliseres i sin flugt.

Når et projektil affyres fra en riffel bidrager rotationen via den gyroskopiske effekt til at stabilisere projektilet.

Man kan beregne stabilitetsfaktoren her.

 

Langdistance skydning

I forbindelse med reel lang distance skydning kan atmosfæriske forhold og correoliskraften have indflydelse. Men disse er uden praktisk betydning for en jagtfeltskytte.

bottom of page