top of page

Jagtfeltskydning generelt

Jagtfeltskydning foregår med riffel og som navnet siger i “felten” -  typisk i terræn under så forskellige jagtrelevante forhold som muligt. 

Mål

Deltagerne dygtiggøres i jagtrelevant skydning under varierende og jagtrelevante forhold.

Der lægges vægt på at øge deltagerens rutine i skud til forskellige mål på varierende afstande med afsæt i variendende skydestillinger og under tidspres.

Middel

Under en jagtfeltskydning forekommer typisk en række vildtskiver eventuelt kombineret med andre mål - f.eks. lerduer.

Deltageren præsenteres ofte for hjælpemidler såsom skydestokke, skydestiger eller træer, stolper og halmballer.

 

Skydestillinger varieres fra liggende over siddende/knælende til stående.

Skudafstandene begrænser sig normalt til 300 meter. 

Typisk er langt de fleste skudafstande under 150 meter.

 

I udlandet og ved feltskydninger arrangeret af DGI kan skudafstandene være en del længere - op til 600 meter. 

bottom of page