top of page

Når snakken falder på vedligeholdelse af våben og ikke mindst rengøring af riffelpiber, tegner der sig ofte et temmelig broget billede. Følgende et udtryk for mine egne holdninger og valg.

 

Jeg prioriterer funktionalitet og let vedligehold, derfor består mine våben ofte af laminat, komposit og anodiserede eller keramisk belagte metaldele. En klud kombineret med kvalitets (tung) træolie eller en syrefri olie, dækker det ydre vedligehold ret godt.

Vedligeholdelse af den indvendige del af piben er den mest tidskrævende og komplicerede.


Når en riffelpatron affyres, efterlades der flere belægninger i riffelpiben – ofte opdelt i 2 grupper: ”krudtslam” og ”kapperester” – de kan effektivt fjernes sådan her:


1)    Hver gang våbnet har været affyret, fjernes så hurtigt som muligt krudtslammet med en messing eller bronze børste af passende størrelse kombineret med en olie eller WD40. Processen afsluttes med en tørlægning af piben ved hjælp af klude og kludeholder. Der vil fortsat være kobber/zink fra kappen i piben.

 

2)    Afhængig af ladning og ikke mindst kaliber renses piben for både krudtslam og kapperester efter 150-600 skud. Efter at have fjernet krudtslam som tidligere beskrevet poleres piben med kludeholder og klude påført en pasta fra FlunaTec og processen afsluttes med en blå pasta fra VFG.

 

3)    Når sæsonen er afsluttet, renses piben jf. punkt 1 + 2 efterfulgt af en VFG-prop vædet med et ammoniak-baseret solvent (eksempelvis Robla Solo Mil), der skubbes langsomt gennem piben. Solventen opløser kobber-rester i piben (pas på også den naturligt forekommende i pibens metal angribes af solventen) og reagerer på kobber ved at antage en grøn/blå farve. Poler efterfølgende med en ren klude påført WD40 efterfulgt af en tør klud. Gentag processen (punkt 3) indtil proppen med solvent ikke ændrer farve.

 

Afslut eventuelt med at polere piben med klude påført slibemidlet Gold Medallion.

 

Korrekt udført vil piben nu være helt ren og blank.

Hvis våbnet ikke skal anvendes i en længere periode, påføres piben en langsom fordampende olie.

bottom of page