Skiver

Målene i forbindelse med jagtfeltskydninger er typisk vildtskiver enten med træfområdet indtegnet som ringe eller efter vildtets anatomi.

Skive-størrelse

Nogle skiver er skaleret op eller ned.

Typisk forsøger man at benytte skiver i nogenlunde realistiske størrelser.

Foto eller silhuet

Skiverne baseres ofte på tegninger eller fotos af dyret. 

Andre gange laves skiven som silhuet med afsæt i dyrets omrids.

Vildtarter

Ofte tages der afsæt i nordiske vildtarter. 

Men særligt ved Nordisk Safari Klubs skydning møder man vildtarter fra varmere himmelstrøj.

Lerduer

Vildtskiverne kombineres til tider med lerduer i forskellig størrelse.

Øvrige mål

I forbindelse med feltskydninger arrangeret af DGI skyder jægerne nogle gange til vildtskiver andre gange til DGI´s sorte silhutter - som du kan se til højre herfor angives også den normale DGI skudafstand til målet.

I udlandet anvendes til tider de såkaldte "gongs" - der består af ophængte metalmål. Disse har den fordel, at en træffer kan markeres fra skydelinjen, målet bevæger sig ved træf og der lyder et metalliske "goooong" (deraf navnet).