top of page

Skiver

Målene i forbindelse med jagtfeltskydninger er typisk vildtskiver enten med træfområdet indtegnet som ringe eller efter vildtets anatomi.

Skive-størrelse

Nogle skiver er skaleret op eller ned.

Typisk forsøger man at benytte skiver i nogenlunde realistiske størrelser.

Foto eller silhuet

Skiverne baseres ofte på tegninger eller fotos af dyret. 

Andre gange laves skiven som silhuet med afsæt i dyrets omrids.

Vildtarter

Ofte tages der afsæt i nordiske vildtarter. 

Men særligt ved Nordisk Safari Klubs skydning møder man vildtarter fra varmere himmelstrøj.

Lerduer

Vildtskiverne kombineres til tider med lerduer i forskellig størrelse.

Øvrige mål

I forbindelse med feltskydninger arrangeret af DGI skyder jægerne nogle gange til vildtskiver andre gange til DGI´s sorte silhutter - som du kan se til højre herfor angives også den normale DGI skudafstand til målet.

I udlandet anvendes til tider de såkaldte "gongs" - der består af ophængte metalmål. Disse har den fordel, at en træffer kan markeres fra skydelinjen, målet bevæger sig ved træf og der lyder et metalliske "goooong" (deraf navnet).

bottom of page