Sikkerhed & forsikring

Kursister skal udvise sikker omgang med våbnet - klik evt. her for yderligere information om sikkerhed.

Kursister skal efterkomme kursuslederens instrukser. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra banen.

Kursister deltager i kurset på egen risiko og er ansvarlig for egne handlinger, det er derfor skadevolders forsikring som skal dække eventuelle skader, det vil sige kursistens egen ansvarsforsikring.

Aflysning - hvilket sker uhyre sjældent 

Kurser kan med 1 dags varsel aflyses af arrangøren, dette vil typisk skyldes dårligt vejr eller at udlejer (eksempelvis forsvaret) selv skal bruge skydebanen. I sådanne tilfælde, vil kursisterne naturligvis få fuld refusion.

Hvis kursisten aflyser sin deltagelse i kurset, har kursisten ikke krav på nogen form for refusion jf. gældende lovgivning.

Det er dog tilladt kursisten, at overdrage kurset til anden side efter aftale med arrangøren.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG
Mobil: 42 43 56 77
Firma CVR-nr: 27265162