top of page

Sikkerhed & forsikring

Deltageren skal udvise sikker omgang med våbnet - klik evt. her for yderligere information om sikkerhed.

Deltageren skal efterkomme kursuslederens instrukser. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra banen.

Deltageren indgår i arrangementet på egen risiko og er ansvarlig for egne handlinger, det er derfor deltagerens/skadevolders forsikring, som skal dække eventuelle skader - normalvis vil det være deltagerens egen ansvarsforsikring.

Aflysning - hvilket sker sjældent 

Kurser kan med ned til 1 dags varsel aflyses af arrangøren, dette vil typisk skyldes dårligt vejr eller at udlejer (eksempelvis forsvaret) selv skal bruge skydebanen. I sådanne tilfælde, vil deltagerne naturligvis få fuld refusion.

Hvis deltageren aflyser sin deltagelse i kurset, har deltageren ikke krav på nogen form for refusion jf. gældende lovgivning.

Det er dog tilladt deltageren, at overdrage kurset til anden side efter aftale med arrangøren.

bottom of page