top of page

Sikkerhed & forsikring

Kursister skal udvise sikker omgang med våbnet - klik evt. her for yderligere information om sikkerhed.

Kursister skal efterkomme kursuslederens instrukser. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra banen.

Kursister deltager i kurset på egen risiko og er ansvarlig for egne handlinger, det er derfor skadevolders forsikring som skal dække eventuelle skader, det vil sige kursistens egen ansvarsforsikring.

Aflysning - hvilket sker sjældent 

Kurser kan med 1 dags varsel aflyses af arrangøren, dette vil typisk skyldes dårligt vejr eller at udlejer (eksempelvis forsvaret) selv skal bruge skydebanen. I sådanne tilfælde, vil kursisterne naturligvis få fuld refusion.

Hvis kursisten aflyser sin deltagelse i kurset, har kursisten ikke krav på nogen form for refusion jf. gældende lovgivning.

Det er dog tilladt kursisten, at overdrage kurset til anden side efter aftale med arrangøren.

bottom of page